Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Urbanisme


Gestió urbanística: Projectes d'obres


EDICTES


    14-06-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte de Substitució de l’Enllumenat dels porxos del carrer d’Avall de Balaguer


    17-05-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte de la Modificació de Normes Subsidiàries de Planejament a l’entorn del carrer CANIGÓ – AMBORT


    17-05-2019 - Aprovació inicial
Projecte de Reobertura al públic del jardí arqueològic Castell Formós de Balaguer - cobriment i musealització d'estructures-


    29-03-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució de reforma de coberta dels antics jutjats al carrer Àngel Guimerà, núm 10 de Balaguer

    18-02-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de Reforma de Coberta dels Antics Jutjats al Carrer Àngel Guimerà, núm. 10 de Balaguer


    05-02-2019 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva del Projecte de Transformació a Gas Natural de la Sala de Calderes de l’edifici de l’Ajuntament de Balaguer

    10-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte de l’aprovació inicial del Projecte de Transformació a Gas Natural de la Sala de Calderes de l’edifici de l’Ajuntament de Balaguer


    25-01-2019 - Aprovació inicial
Edicte d’APROVACIÓ INICIAL del Projecte de la Muralla de Balaguer, FASE II (Tram Carrer Portalet)


    18-01-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA de la Memòria Valorada per a l'execució d'una àrea de Servei d'Autocaravanes en l'àmbit de la UA3, El Molí, de Balaguer

    11-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL de la Memòria Valorada per a l'execució d'una àrea de Servei d'Autocaravanes en l'àmbit de la UA3, El Molí, de Balaguer


    21-12-2018 - Aprovació final
Edicte d’aprovació definitiva dels Projectes de Restauració de les façanes del Centre històric - fases IX, XV, XVI i XVII - de Balaguer

    10-10-2018 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació inicial de Projectes d’Obres de Restauració de façanes del Centre històric de Balaguer


    11-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL de la Memòria valorada de Reparació de les cobertes dels nínxols del Cementiri Vell - Desglossat en fases- de Balaguer


    27-04-2018
Edicte de projecte i construcció d'un refugi d'animals municipal a Balaguer


    19-10-2017 - Aprovació final
Edicte de l'aprovació final de les Memòries valorades de camins de Balaguer, Camí de la Bòbila, Travessera IV de l'Horta d'Avall, Camí de l'Abocador, Travessera V de l’Horta d’Avall, Camí del Camp d’Aviació.

    16-05-2017 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial de les Memòries valorades de camins de Balaguer, Camí de la Bòbila, Travessera IV de l'Horta d'Avall, Camí de l'Abocador, Travessera V de l’Horta d’Avall, Camí del Camp d’Aviació.


    07-08-2017 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER DE SANTA MARIA


    17-10-2017 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de manera conjunta de PROJECTES D'OBRES de l'Ajuntament de Balaguer

    07-08-2017 - Aprovació inicial
Edicte d'Aprovació inicial del Projecte de senyalització Turística i històrica de Balaguer


    17-10-2017 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de manera conjunta de PROJECTES D'OBRES de l'Ajuntament de Balaguer

    03-08-2017 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.


    17-10-2017 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de manera conjunta de PROJECTES D'OBRES de l'Ajuntament de Balaguer

    17-07-2017 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del DICTAMEN-PROJECTE DE REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES APAREGUDES EN L’ESTRUCTURA DEL PONT NOU DE BALAGUER.


    17-10-2017 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de manera conjunta de PROJECTES D'OBRES de l'Ajuntament de Balaguer

    21-07-2017 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE D’ENLLUMENAT DE LA MURALLA DE BALAGUER.


    03-08-2017 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva del PROJECTE d’ARRANJAMENT DEL CARRER LA BOTERA.

    29-05-2017 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial dels projectes d'obres d'arranjament del Carrer de la Botera i del Carrer de Santa Maria.


    16-12-2016 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva del PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL CARRER BARRINOU A BALAGUER (tram que va des del carrer Ponent fins la plaça Mercadal), promogut per l’Ajuntament de Balaguer i redactat per EINESA INGENIERIA, SL


    15-12-2016 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de la Memòria – pressupost treballs pendents impermeabilització dipòsit del secà

    13-10-2016 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial de la Memòria – pressupost treballs pendents impermeabilització dipòsit del secà


    8-11-2016 - Aprovació inicial
Aprovació inicial dels pressupostaris d'obres consolidació i construcció nínxols del sector B, fase B, del cementiri municipal de Balaguer


    03-11-2016 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva de les Memòries valorades dels camins de Balaguer.

    12-08-2016 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de les Memòries valorades dels camins de Balaguer


    06-11-2015 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del projecte executiu – desglossat .-adequació a la normativa vigent de seguretat en cas d’incendis (DB SI) del pavelló polivalent de l’UA3 (Molí de l’Esquerrà)


    22-09-2015 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de les Memòries Valorades dels Camins de la Primera Marrada (tram Carretera C 12 - Finca Pàmies) i de La Garriga II.

    19-08-2015 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial de les Memòries Valorades dels Camins de la Primera Marrada (tram Carretera C 12 - Finca Pàmies) i de La Garriga II.


    10-07-2015 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva de diversos Projectes de Reurbanització i les Bases Tècniques.
    21-05-2015 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial de diversos projectes de reurbanització i bases tècniques al centre històric.


    27-03-2015 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva de les Memòries valorades de camins de Balaguer

    21-01-2015 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial de les Memòries valorades de camins de Balaguer


    13-01-2015 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ DE LES TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D’ALMATÀ A BALAGUER

    30-10-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ DE LES TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D'ALMATÀ A BALAGUER


    05-01-2015 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE DE LES OBRES A EXECUTAR PER A L'ADEQÜACIÓ DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL A LA NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT. FASE II.1.


    03-12-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva del PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER RIU GARONA.


    14-11-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de diversos projectes d’obres de l’Ajuntament de Balaguer referents a Treball als barris.


    03-11-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CENTRE ESTRATÈGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC (CESET) DE BALAGUER A L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS A LA UA-C1 DEL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER, LA NOGUERA


    30-10-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ PROVISIONAL DE LA NAU CENTRAL I LATERAL DE L'ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE LES FRANQUESES


    29-10-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES EN EL CARRER LA PLANA I EL CARRER ALMATÀ, DE BALAGUER

    12-08-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES EN EL CARRER LA PLANA I EL CARRER ALMATÀ, DE BALAGUER


    29-10-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN EL PASSEIG DE L’ESTACIÓ (TRAM CARRER DE NOGUERA PALLARESA - PLAÇA DE LA SARDANA) DE LA CIUTAT DE BALAGUER

    12-08-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN EL PASSEIG DE L’ESTACIÓ (TRAM CARRER DE NOGUERA PALLARESA - PLAÇA DE LA SARDANA) DE LA CIUTAT DE BALAGUER


    29-10-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REHABILITACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES AL CARRER DE NOGUERA PALLARESA I AL CARRER DE PARE SANAHUJA, DE BALAGUER

    12-08-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REHABILITACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES AL CARRER DE NOGUERA PALLARESA I AL CARRER DE PARE SANAHUJA, DE BALAGUER


    14-10-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER RIU GARONA (Tram C/ Santa Maria- C/ Montero)


    21-08-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ PROVISIONAL DE LA NAU CENTRAL I LATERAL DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE LES FRANQUESES
    13-05-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del Projecte de la Coberta del Claustre de l'antic convent de Sant Domènec, Fase 1 - Obres d'urgència d'impermeabilitazció i desguàs de Balaguer


    17-04-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN LES VORERES DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BALAGUER


    07-03-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CUARTEL, TRAM PLAÇA DEL CARRER CUARTEL- PLAÇA SANT SALVADOR

    28-01-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CUARTEL, TRAM PLAÇA DEL CARRER CUARTEL- PLAÇA SANT SALVADOR


    03-03-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 5

    16-01-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 5<


    03-03-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 4

    16-01-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 4


    03-03-2014 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 3

    16-01-2014 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 3


    02-12-2013 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ ESTRUCTURAL, MILLORA DE L’ESTANQUEITAT, MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I DEL SISTEMA DE CLORACIÓ DEL DIPÒSIT DEL SECÀ


    25-11-2013 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA SANITÀRIA DEL SECTOR CENTRE I NORD DE LA FASE 1 DEL CEMENTIRI NOU MITJANÇANT LA MILLORA DE LA XARXA DEL DRENATGE DELS NÍNXOLS


    18-10-2013
Finalització de l'exposició pública de l'aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 2

    27-06-2013 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 2


    18-10-2013
Finalització de l'exposició pública de l'aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER L'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS

    27-06-2013 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER L'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS


    01-10-2012
Finalització de l'exposició pública de l'aprovació inicial i amb caràcter d'urgència la memòria valorada per a l'adequació de l'escorxador municipal

    01-10-2012 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial i amb caràcter d'urgència la memòria valorada per a l'adequació de l'escorxador municipal


    01-10-2012 - Aprovació definitiva
Aprovació definitiva del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) A L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS A LA UA-C1

    07-08-2012 - Aprovació inicial
Aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) A L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS A LA UA-C1


    24-04-2012 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 1

    01-03-2012 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – FASE 1


    30-05-2012
Edicte de final d'exposició de l'aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE III (sector A, B i C)

    29-03-2012 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'AMPLIACIÓ DE CEMENTIRI MUNICIPAL FASE III (sector A, B i C)


    19-04-2012
Edicte de la finalització del termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE L'ACCÈS A L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

    06-03-2012 - Aprovació inicial
Aprovació inicial el PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE L'ACCÈS A L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (TRAM PLAÇA CECILIA COMENGES- CARRER DE SANTA MARIA)


    19-04-2012
Edicte de la finalització del termini d'exposició pública de l'aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA D'ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP

    06-03-2012 - Aprovació inicial
Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP


    23-01-2012
Edicte de la finalització del termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del PROJECTE DE CREACIÓ DEL CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) situat en L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS EN L'ÀMBIT DE LA UA-C1

    30-11-2011 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del projecte de creació del centre europeu d'empreses i innovació (ceei) situat en l'edifici d'equipaments en l'àmbit de la ua-c1


    05-01-2011 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució d’adequació d’espais per a la recerca d’or al molí de l’esquerrà

    26-10-2010 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució d'adequació d'espais per a la recerca d'or al Molí de l'Esquerrà


    04-01-2011 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva del projecte parcial d’obres d’emergència per mesures de seguretat. Eixample i esplanada del passeig erals en l’àmbit d’actuació número 10

    10-11-2010 - Aprovació inicial
Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE PARCIAL D'OBRES D'EMERGÈNCIA PER MESURES DE SEGURETAT. EIXAMPLE I ESPLANADA DEL PASSEIG ERALS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ NÚMERO 10


    22-05-2009 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del Projecte executiu de l'edifici d'equipaments en l'àmbit de la UA.C1 1a Fase

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat