Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES EN EL CARRER LA PLANA I EL CARRER ALMATÀ, DE BALAGUER

 

EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I ADEQÜACIÓ DE VORERES EN EL CARRER LA PLANA I EL CARRER ALMATÀ, DE BALAGUER, que té un pressupost que ascendeix a la quantitat de 26.250 (IVA no inclòs), redactat pels Serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer,  publicat al BOP núm. 156, de data 14 d’agost de 2014, DOGC núm. 6687, de data 18 d’agost de 2014 i Diari Segre de data 12 d’agost de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balaguer, 24 d’octubre de 2014

 

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 29-10-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat