Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació inicial del PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ PROVISIONAL DE LA NAU CENTRAL I LATERAL DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE LES FRANQUESES

 

EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ PROVISIONAL DE LA NAU CENTRAL I LATERAL DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE LES FRANQUESES, al terme municipal de Balaguer, que té un pressupost que ascendeix a la quantitat de 10.982,35 EUR en concepte de principal i de 2.306,29 EUR en concepte d’IVA, redactat per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, publicat al BOP núm. 159, de data 20 d’agost de 2014, DOGC núm. 6692, de data 25 d’agost de 2014 i Diari Segre de data 20 d’agost de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balaguer, 28 d’octubre de 2014

 

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 30-10-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat