Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CENTRE ESTRATÈGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC (CESET) DE BALAGUER A L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS A LA UA-C1 DEL CENTRE HISTÒRIC

EDICTE 

 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CENTRE ESTRATÈGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC (CESET) DE BALAGUER A L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS A LA UA-C1 DEL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER, LA NOGUERA, redactat per l’arquitecte Ramon Maria Puig Andreu i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 357.054,10 EUR en concepte de principal i de 64.269,74 EUR en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 180, de data 18 de setembre de 2014, DOGC núm. 6714, de data 26 de setembre de 2014 i Diari Segre de data 15 de setembre de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, i complert el condicionant inclòs en l’informe de l’aprovació inicial emès per l’arquitecta municipal Montserrat Giné i Macià de data 7 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada número  117/2014 (Arq.), per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 3 de novembre de 2014

 

L’alcalde

 

 

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 11-11-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat