Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva del PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER RIU GARONA

EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER RIU GARONA (Tram C/ Santa Maria- C/ Montero) de Balaguer, redactat per l’arquitecta de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 8.525,39 EUR en concepte de principal i de 1.790,33 EUR en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 199, de data 17 d’octubre de 2014, DOGC núm. 6732, de data 21 d’octubre de 2014 i Diari Segre de data 17 d’octubre de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 3 de desembre de 2014

 

L’alcalde 

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 05-12-2014 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat