Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte referent a l'aprovació inicial del PROJECTE DE LES OBRES A EXECUTAR PER A L'ADEQÜACIÓ DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL A LA NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT. FASE II.1.

EDICTE 

Per Decret d’Alcaldia núm. 7/2015, de data 5 de gener de 2015, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE DE LES OBRES A EXECUTAR PER A L’ADEQÜACIÓ DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENT. FASE II.1, de Balaguer, redactat per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné i Macià, d’un pressupost d’execució per contracta de 124.969,13 EUR en concepte de principal i de 26.243,52 en concepte d’IVA. 

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 

Balaguer, 5 de gener de 2015

 

 

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 05-01-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat