Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovaciķ definitiva del PROJECTE BĀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIĶ DE LES TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D’ALMATĀ A BALAGUER

EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ DE LES TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D’ALMATÀ A BALAGUER, redactat pels arquitectes autors Manuel Julià i Macias i Margarita Costa Trost i promogut per la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, depenent de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, publicat al BOP núm. 210, de data 3 de novembre de 2014, DOGC núm. 6743, de data 5 de novembre de 2014 i Diari Segre de data 31 d’octubre de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 8 de gener de 2015

 

 

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 13-01-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat