Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'aprovaciˇ inicial de les Mem˛ries valorades de camins de Balaguer

EDICTE
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 48/2015, de data 21 de gener de 2015, s’han aprovat inicialment les Memòries valorades de camins de Balaguer que es relacionen a continuació:
 
1.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LINYOLA, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 10.597,68 EUR en concepte de principal i de 2.225,51 en concepte d’IVA.
 
2.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL BARRANC DELS RUCS, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 8.463,66 EUR en concepte de principal i de 1.777,37 en concepte d’IVA.
 
3.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PLA DEL CASAT, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 12.859,38 EUR en concepte de principal i de 2.700,47 en concepte d’IVA.
 
4.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA TORRE DEL LLUC, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 14.991,84 EUR en concepte de principal i de 3.148,29 en concepte d’IVA.
 
L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.
 
Balaguer, 21 de gener de 2015
 
L’alcalde 
 
Josep Maria Roigé i Rafel

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat