Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'aprovació inicial de diversos projectes de reurbanització i bases tècniques al centre històric.

EDICTE
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 537/2015, de data 21 de maig de 2015, s’han aprovat inicialment els Projectes de Reurbanització i les Bases Tècniques que es relacionen a continuació:
 
1.- El PROJECTE DE REURBANITZACIÓ – RECONSTRUCCIÓ DE INFRAESTRUCTURES DEL CARRER CUARTEL (TRAM C/BERNAT GALÍ- C/TORRENT) de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 44.857,78 EUR en concepte de principal i de 9.420,13 en concepte d’IVA.
 
2.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XII de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 55.781,10 EUR en concepte de principal i de 11.714,03 en concepte d’IVA.
 
3.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE IX, de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 41.401,37 EUR en concepte de principal i de 8.694,29 en concepte d’IVA.
 
4.- La MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL URBANITZACIÓ DEL CARRER BOTERA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 50.221,08 EUR en concepte de principal i de 10.546,43 en concepte d’IVA.
 
5.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XI de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 19.387,79 EUR en concepte de principal i de 4.071,44 en concepte d’IVA.
 
6.- Les BASES TÈCNIQUES – PRESSUPOST PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE X de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 32.999,18 EUR en concepte de principal i de 6.929,83 en concepte d’IVA.
 
7.- El PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PERE CASALDÀLIGA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 58.407,72 en concepte de principal i de 12.265,62 en concepte d’IVA.
 
L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. 
 
De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.
 
 
 
Balaguer, 21 de maig de 2015
 
L’alcalde 
 
Josep Maria Roigé i Rafel 
Data de publicació: 02-06-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat