Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovació inicial del projecte executiu – desglossat .-adequació a la normativa vigent de seguretat en cas d’incendis (DB SI) del pavelló polivalent de l’UA3 (Molí de l’Esquerrà)

                                                      EDICTE
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 1.100/2015, de data 6 de novembre de 2015, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU – DESGLOSSAT .-ADEQÜACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS (DB SI) DEL PAVELLÓ POLIVALENT DE L’UA3 (MOLÍ DE L’ESQUERRÀ) de Balaguer, redactat per l’enginyer industrial Miquel Gasulla Esteve, en representació de EINESA INGENIERIA, SL, promogut per l’Ajuntament de Balaguer, consistent en les següents fases:
 
- FASE 1.- CONDICIONAMENT SALA CALDERES, amb un pressupost d’execució material de 13.652,49 € i que té un IVA de 2.867,02 €.
- FASE 2.-  CASETA GRUP CONTRA INCENDIS, amb un pressupost d’execució material de 12.874,59 € i que té un IVA de 2.703,66 €.
- FASE  3.-  ADEQÜACIÓ INSTAL•LACIONS CONTRA INCENDIS, amb un pressupost material de 13.107,61 € i que té un IVA de 2.752,60 €.
- FASE  4.- IGNIFUGACIÓ, amb un pressupost d’execució material de 15.532,41 i que té un IVA de 3.260,80 €.
 
L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al•legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.
 
Balaguer, 6 de novembre de 2015
 
L’alcalde 
 
 
 
Jordi Ignasi Vidal Giné
 
 
Data de pulicació: 11-11-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat