Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovaciˇ definitiva de la Mem˛ria ľ pressupost treballs pendents impermeabilitzaciˇ dip˛sit del secÓ

EDICTE


Finalitzat el termini d’exposició pública de l’Edicte de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA – PRESSUPOST TREBALLS PENDENTS IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT DEL SECÀ, redactat per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné i Macià, del terme municipal de Balaguer, que ha estat publicat al BOP núm. 204, de data 24 d’octubre de 2016, al DOGC núm. 7233, de data 25 d’octubre de 2016 i Diari Segre de data 20 d’octubre de 2016, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al•legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balaguer, 14 de desembre de 2016

L’alcaldeJordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 15-12-2016

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat