Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d’aprovació inicial de Projectes d’Obres de Restauració de façanes del Centre històric de Balaguer

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 884/2018, de data 5 d’octubre de 2018, s’han aprovat inicialment els projectes d’obres de l’Ajuntament de Balaguer (EE 1282/2018) que relaciono a continuació:

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE IX - CARRER BOTERA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 42.319,90 € en concepte de principal i de 8.887,18 € en concepte d’IVA.

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XV - CARRER TORRENT de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 42.590,75 € en concepte de principal i de 8.944,06 € en concepte d’IVA.

-. PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XVI - CARRER ARÇOS de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 31.261,70 € en concepte de principal i de 6.564,96 € en concepte d’IVA.

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XVII - CARRER CADENA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 39.177,06 € en concepte de principal i de 8.227,18 € en concepte d’IVA.

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al•legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 9 d’octubre de 2018

L’alcalde                                   

Jordi Ignasi Vidal i Giné

 

- Bases tècniques carrer Botera fase IX

- Bases tècniques carrer Torrent fase XV tram 2

- Bases tècniques carrer Arços fase XVI

- Bases tècniques carrer Cadena

Data de publicació: 10-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat