Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d’APROVACIÓ DEFINITIVA dels PROJECTES DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC – Fases IX, XV, XVI i XVII- de Balaguer

EDICTE

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 884/2018, de data 5 d’octubre de 2018, es van aprovar inicialment els projectes d’obres de l’Ajuntament de Balaguer (EE 1282/2018) que relaciono a continuació:

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE IX - CARRER BOTERA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 42.319,90 € en concepte de principal i de 8.887,18 € en concepte d’IVA.

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XV - CARRER TORRENT de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 42.590,75 € en concepte de principal i de 8.944,06 € en concepte d’IVA.

-. PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XVI - CARRER ARÇOS de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 31.261,70 € en concepte de principal i de 6.564,96 € en concepte d’IVA.

.- PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC. FASE XVII - CARRER CADENA de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 39.177,06 € en concepte de principal i de 8.227,18 € en concepte d’IVA.

Atès que els expedients de referència han restat exposats al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats poguessin interposar reclamacions i al·legacions. Atès que no s’ha presentat cap reclamació ni al•legació al respecte en cap dels projectes relacionats en el present edicte, per la qual cosa, tots aquests projectes han quedat  APROVATS DEFINITIVAMENT.

 

Balaguer, 19 de desembre de 2018

L’alcalde                                   
Jordi Ignasi Vidal i Giné

 

Bases tècniques carrer Botera fase IX

Bases tècniques carrer Torrent fase XV tram 2

Bases tècniques carrer Arços fase XVI

Bases tècniques carrer Cadena

Data de publicació: 21-12-2018

Bases tècniques carrer Botera fase IX

Bases tècniques carrer Torrent fase XV tram 2

Bases tècniques carrer Arços fase XVI

Bases tècniques carrer Cadena

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat