Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'APROVACIË DEFINITIVA de la Mem˛ria Valorada per a l'execuciˇ d'una Órea de Servei d'Autocaravanes en l'Ómbit de la UA3, El MolÝ, de Balaguer

EDICTE

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 1.188/2018, de data 5 de desembre de 2018, es va aprovar inicialment la MEMÒRIA VALORADA PER A L’EXECUCIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI D’AUTOCARAVANES al solar ubicat entre l’avinguda Comte Jaume d’Urgell, carrer Cervantes, carrer Josep Maria de Segarra, en l’àmbit de la UA3, El Molí de Balaguer, redactat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Balaguer, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 33.388,23 € en concepte de principal i de 7.011,53 en concepte d’IVA (EE 1.620/2018).

Atès que l’expedient de referència ha restat exposat al públic, pel termini de quinze dies hàbils, atesa la seva tramitació amb caràcter d’urgència, que seran comptats a partir de l’última publicació; les esmentades publicacions han estat fetes al BOP núm. 241, de data 14 de desembre de 2018, al DOGC núm. 7771, de data 19 de desembre de 2018, al SEGRE núm. 13 de desembre de 2018, a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer de data en data 11 de desembre de 2018 i al Tauler de l’Ajuntament; per tal que els interessats poguessin interposar reclamacions i al·legacions.

Atès que no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació al respecte en el projecte de referència que figura en el present edicte, per la qual cosa, aquest projecte ha quedat  APROVAT DEFINITIVAMENT.

 

Balaguer, 17 de gener de 2019.

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 18-01-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat