Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte de Transformació a Gas Natural de la Sala de Calderes de l'edifici de l'Ajuntament de Balaguer

EDICTE

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 1.177/2018, de data 4 de desembre de 2018, es va aprovar inicialment el PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ A GAS NATURAL DE LA SALA DE CALDERES DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER, redactat per l’enginyer industrial Alfred Guitard Sein-Echaluce de l’empresa EINESA, i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 58.811,61 € en concepte de principal i de 12.350,44 € en concepte d’IVA (EE 1618/2018).

Atès que l’expedient de referència ha restat exposat al públic, pel termini de 30 dies hàbils,  que seran comptats a partir de l’última publicació; les esmentades publicacions han estat fetes al BOP núm. 241, de data 14 de desembre de 2018, al DOGC núm. 7770, de data 18 de desembre de 2018, al SEGRE núm. 13 de desembre de 2018, a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer i al Tauler de l’Ajuntament; per tal que els interessats poguessin interposar reclamacions i al•legacions.

Atès que no s’ha presentat cap reclamació ni al•legació al respecte en el projecte de referència que figura en el present edicte, per la qual cosa, aquest projecte ha quedat  APROVAT DEFINITIVAMENT.

 

Balaguer, 4 de febrer de 2019.

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal i Giné

Data de publicació: 05-02-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat