Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l’aprovació definitiva del projecte parcial d’obres d’emergència per mesures de seguretat. Eixample i esplanada del passeig erals en l’àmbit d’actuació número 10

 
EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE PARCIAL D’OBRES D’EMERGÈNCIA PER MESURES DE SEGURETAT. EIXAMPLE I ESPLANADA DEL PASSEIG ERALS EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ NÚMERO 10 DE BALAGUER, redactat per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné i Macià, d’un pressupost d’execució per contracta de 169.987,55 EUR de principal més l’IVA corresponent, publicat al BOP núm. 160, de data 16 de novembre de 2010, DOGC núm. 5758, de data 18 de novembre de 2010 i Diari Segre de data 16 de novembre 2010, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.


Balaguer, 4 de gener de 2011

L’alcalde  


Miquel Aguilà i Barril

Data de publicació: 05-01-2011

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat