Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució d’adequació d’espais per a la recerca d’or al molí de l’esquerrà

 
EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS PER A LA RECERCA D’OR AL MOLÍ DE L’ESQUERRÀ-, de Balaguer, redactat pels arquitectes Eugènia Rodríguez Segarra i Albert Simó Bayona, d’un pressupost d’execució per contracta de 163.693,86 EUR de principal més l’IVA corresponent, publicat al BOP núm. 153, de data 2 de novembre de 2010, DOGC núm. 5748, de data 4 de novembre de 2010 i Diari Segre de data 28 d’octubre de 2010, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.


Balaguer, 5 de gener de 2011

L’alcalde


Miquel Aguilà i Barril

Data de publicació: 17-01-2010 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat