Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de la finalització del termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del PROJECTE DE CREACIÓ DEL CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) situat en L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS EN L'ÀMBIT DE LA UA-C1

 

EDICTE

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE DE CREACIÓ DEL CENTRE EUROPEU D’EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) situat en L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS EN L’ÀMBIT DE LA UA-C1 DE BALAGUER, redactat per l’arquitecte Ramon Maria Puig Andreu i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 92.927,64 EUR en concepte de principal i de 16.726,98 en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 171, de data 3 de desembre de 2011, DOGC núm. 6022, de data 12 de desembre de 2011 i Diari Segre de data 2 de desembre de 2011, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 23 de gener de 2012

L’alcalde 

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 25-01-2012

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat