Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP

 

EDICTE 

Per Decret d’Alcaldia núm. 172/2012, de data 6 de març de 2012, s’ha aprovat inicialment de la MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DE LA VORERA SUD DEL PONT DE SANT MIQUEL I DE LA VORERA DEL CARRER CARRETERA DE TREMP, de Balaguer, redactat per l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 37.750,82 EUR en concepte de principal i de 6.795,15 EUR en concepte d’IVA. 

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 

Balaguer, 6 de març 2012 

L’alcalde 

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 07-03-2012 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat