Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'AMPLIACIÓ DE CEMENTIRI MUNICIPAL FASE III (sector A, B i C)

 

EDICTE 

Per Decret d’Alcaldia núm. 232/2012, de data 29 de març de 2012, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ DE CEMENTIRI MUNICIPAL FASE III (sector A, B i C), de Balaguer, redactat pel tècnic redactor Josep Maria Ollé i Prió i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta desglossats de la següent manera: Sector A  (50% pendent executar) 211.448,81 EUR, Sector B 205.805,48 EUR, Sector C 189.929,18 EUR, que ascendeix a una quantitat total de 607.183,47 EUR (IVA inclòs). 

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 

Balaguer, 29 de març 2012

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 30-03-2012

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat