Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovació definitiva del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) A L'EDIFICI D’EQUIPAMENTS A LA UA-C1

 

EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE  D’EMPRESES I INNOVACIÓ (CEEI) A L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS A LA UA-C1 de BALAGUER, redactat per l’arquitecte Ramon Maria Puig Andreu i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta de 360.000 EUR en concepte de principal i de 64.800 EUR en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 113, de data 16 d’agost de 2012, DOGC núm. 6196, de data 21 d’agost de 2012 i Diari Segre de data 14 d’agost de 2012, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 1 d’octubre de 2012

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 04-10-2012 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat