Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de la finalització de l'exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS

 
EDICTE 
 
Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS, de Balaguer, redactat per l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, publicat al BOP núm. 116, de data 2 de juliol de 2013, DOGC núm. 6413, de data 9 de juliol de 2013 i Diari Segre de data 26 de juliol de 2013, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al•legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Balaguer, 17 d’octubre de 2013 
 
L’alcalde  
 
 
Josep Maria Roigé i Rafel 
Data de publicació: 18-10-2013

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat