Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de la finalització de l'exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL

 

EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL, de Balaguer, redactada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, promoguda per l’Ajuntament de Balaguer, que té un pressupost que ascendeix a 163.535,33 EUR en concepte de principal i a 34.342,42 EUR en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 141, de data 9 d’octubre de 2012, DOGC núm. 6231, de data 11 d’octubre de 2012 i Diari Segre de data 5 d’octubre de 2012, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat. 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Balaguer, 17 d’octubre de 2013

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 18-10-2013

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat