Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ ESTRUCTURAL, MILLORA DE L’ESTANQUEITAT, MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I DEL SISTEMA DE CLORACIÓ DEL DIPÒSIT DEL SECÀ

 

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 1089/2013, de data 2 de desembre de 2013, s’ha aprovat inicialment la MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ ESTRUCTURAL, MILLORA DE L’ESTANQUEITAT, MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I DEL SISTEMA DE CLORACIÓ DEL DIPÒSIT DEL SECÀ, de Balaguer, promogut per l’Ajuntament de Balaguer i redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, d’un pressupost d’execució per contracta en la quantitat de 41.176,48 EUR en concepte de principal i la quantitat de 8.647,06 EUR en concepte d’IVA.

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 2 de desembre de 2013

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 27-01-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat