Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació definitiva de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN LES VORERES DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BALAGUER

 

EDICTE

 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN LES VORERES DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BALAGUER, redactat per l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, publicat al BOP núm. 19, de data 29 de gener de 2014, DOGC núm. 6551, de data 30 de gener de 2014 i Diari Segre de data 28 de gener de 2014, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Balaguer, 15 d’abril de 2014

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 17-04-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat