Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació inicial del Projecte de la Coberta del Claustre de l'antic convent de Sant Domènec, Fase 1 - Obres d'urgència d'impermeabilitazció i desguàs de Balaguer

EDICTE 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 464/2014, de data 12 de maig de 2014, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE DE LA COBERTA DEL CLAUSTRE DE L’ANTIC CONVENT DE SANT DOMÈNEC, FASE 1 –OBRES D’URGÈNCIA D’IMPERMEABILITZACIÓ I DESGUÀS, de Balaguer, redactat per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Balaguer Montserrat Giné i Macià i promogut per l’Ajuntament de Balaguer, que té un pressupost d’execució per contracte de 38.009,40 EUR en concepte de principal i de 7.981, 97 EUR en concepte IVA.
 
L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.
 
 
Balaguer, 12 de maig de 2014
 
L’alcalde 
 
Josep Maria Roigé i Rafel
Data de publiciació: 13-05-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat