Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació inicial de la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN EL PASSEIG DE L’ESTACIÓ (TRAM CARRER DE NOGUERA PALLARESA - PLAÇA DE LA SARDANA) DE LA CIUTAT DE BALAGUER

 

EDICTE

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 733/2014, de data 7 d’agost de 2014, s’ha aprovat inicialment la MEMÒRIA VALORADA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN EL PASSEIG DE L’ESTACIÓ (TRAM CARRER DE NOGUERA PALLARESA - PLAÇA DE LA SARDANA) DE LA CIUTAT DE BALAGUER, que té un pressupost que ascendeix a la quantitat de 10.500 EUR (IVA no inclòs), redactat pels Serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Balaguer i promogut per l’Ajuntament de Balaguer.

 

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 7 d’agost de 2014

 

L’alcalde

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 12-08-2014

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat