EDICTE de RECTIFICACIÓ D’ERRORS del pla de millora urbana d'ordenació de volums a l'àmbit del Xalet Gramunt.


 

EDICTE  de  RECTIFICACIÓ  D’ERRORS


Atès que s’ha detectat un error material en el títol de l’edicte publicat al DOGC número 6296, de data 18 de gener de 2013, al BOP número 8, de data 15 de gener de 2013, al Diari Segre de data 15 de gener de 2013, al Tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer, perquè on diu:

 

Edicte de l’Ajuntament de Balaguer d’aprovació inicial de modificació del Pla de Millora Urbana,

 

ha de dir:

 

Edicte de l’Ajuntament de Balaguer d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana.


La qual cosa s’exposa al públic per al general coneixement.

 

Balaguer, 21 de gener de 2013


 

L’alcalde 


 

 

Signat.- Josep Maria Roigé i Rafel 

Data de publicació: 23-01-2013