OFICINA
VIRTUAL

Perfil del contractant


25-01-2017
Anunci d’adjudicació del contracte menor per a les obres d’emergčncia d’arranjament de camins de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1104/2017, de 30 de desembre, s’adjudica el contracte menor d’obres d’emergència, a conseqüència dels aiguats del dia 23 de setembre de 2016,  per a l’arranjament de camins de Balaguer: Vinya dels Frares, Creu Trencada, Segona Marrada i Barranc dels Rucs, a l’empresa ACSA, Obras e Infraestru...    [ llegir més ]


18-01-2017
Anunci de convocatňria del procediment obert i tramitació ordinŕria per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer al Barrinou, tram comprčs entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, de Balaguer
ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 1096/2016, de 30 de desembre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaç...    [ llegir més ]


11-01-2017
Anunci d’adjudicació del contracte menor per a l’obra treballs pendents impermeabilització dipňsit del Secŕ
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1095/2016, de 30 de desembre, s’adjudica el contracte menor per a l’obra treballs pendents impermeabilització dipòsit del Secà, a l’empresa SATAC, SL, NIF B25267774, per import de 46.952,29€ i 9.859,98€ d’IVA. Balaguer, 5 de gener de 2017 L’alcalde Signat.- Jordi Ignasi...    [ llegir més ]


16-12-2016
Anunci d’adjudicació i formalització del contracte d’obres al cementiri municipal
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 994/2016, d’1 de desembre, s’adjudica el contracte d’obres, procediment obert i tramitació urgent, per a les actuacions: - “Obres de consolidació del cementiri municipal amb l’execució de l’estructura i altres del sector B (1) de la fase III” i - “Obres de construcci&oa...    [ llegir més ]


16-12-2016
Anunci d’adjudicació del contracte menor del servei de consultoria de sistemes
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1021/2016, de 13 de desembre, s’adjudica el contracte menor de servei de consultoria de sistemes per a la migració del gestor de base de dades d’Oracle i per a la implantació d’una plataforma de virtualització de Vmware, a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SA, per import de 15.840€ i 3.326,40&euro...    [ llegir més ]


28-11-2016
Anunci d’adjudicació del contracte de serveis per a la migració de dades per a l’actualització del sistema de gestió econňmica de l’Ajuntament de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 910/2016, de 2 de novembre, s’adjudica el contracte de serveis per a la migració de dades per actualitzar l’aplicatiu de gestió econòmica SICAP de l’Ajuntament de Balaguer, per procediment negociat sense publicitat. 1. Entitat adudicadora. a) Organisme: AJUNTAMENT DE BALAGUER. b) Dependè...    [ llegir més ]


25-11-2016
Anunci d’adjudicació i formalització del contracte de subministrament de tres servidors i llicčncies per renovar el parc informŕtic de l’Ajuntament de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 945/2016, de 16 de novembre, s’adjudica el contracte de subministrament de tres servidors i llicències per renovar el parc informàtic de l’Ajuntament de Balaguer, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, d&rsqu...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat