OFICINA
VIRTUAL

Perfil del contractant


03-06-2017
Anunci d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de bar de les piscines municipals del barri del Secà, temporada d’estiu 2017
Per Decret d’Alcaldia núm. 439/2017, de 26 de maig, s’aprova la pròrroga del contracte, formalitzat el 15 de juny de 2016 entre Jordi Torné Morillas, NIF 43727443G i l’Ajuntament de Balaguer, per al servei de bar de les piscines municipals del barri del Secà, temporada d’estiu 2017, des del 18 de juny fins a l’11 de setembre i per un imp...    [ llegir més ]


17-05-2017
Anunci d'adjudicació del contracte de les obres de substitució de les baranes del pont nou de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 404/2017, de data 15 de maig de 2017, i tramitació d’emergència, s’adjudica a l’empresa CALDERERIA CAMPLLONG,SL, NIF B25325689, el contracte de les obres de substitució de les baranes i faroles del Pont Nou de Balaguer, per un import de 51.665,06€ i 10.849,66€ d’IVA. Balaguer, 17 de...    [ llegir més ]


17-05-2017
Anunci d'adjudicació del contracte menor de serveis per a l'ús de mitjans electrònics a l'Ajuntament de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 400/2017, de data 15 de maig de 2017, s’adjudica a l’empresa AULOCE, SA, NIF A50878842, el contracte menor de serveis per a l’us dels mitjans electrònics a l’Ajuntament de Balaguer que inclou: la implantació gratuïta de la plataforma GESTIONA, la formació del personal de l’Ajuntament de Ba...    [ llegir més ]


08-05-2017
Anunci d’adjudicació i formalització del contracte d’obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
Per Decret d’Alcaldia núm. 320/2017, de data 20 d’abril, s’adjudica el contracte d’obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, el preu més...    [ llegir més ]


04-04-2017
Anunci d'adjudicació del contracte menor d'obres per a l'enderroc de l'immoble situat al carrer Sant Joan, núm 19, de Balaguer
  EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 278/2017, de 3 d’abril, s’adjudica el contracte menor d’obres per a l’enderroc de l’immoble situat al carrer Sant Joan, núm. 19, de Balaguer, a l’empresa B.BIOSCA, SL, NIF B25250598, amb domicili al c. Jaume II, 9 bis altell 1, de Lleida, per import de 30.171,60€ i 6.336,04€. ...    [ llegir més ]


03-03-2017
Acta de la mesa de contractació obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
  Reunits al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer, el dia 2 de març de 2017 a les 11.15h es constitueix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, formada per: Jordi Ignasi V...    [ llegir més ]


27-02-2017
Anunci de la composició de la Mesa de contractació per a l’adjudicació de l’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 166/2017, de 27 de febrer, s’estableix per al contracte d’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, la composició de la Mesa de contractació que s’indica a continuació: - Jordi Ignasi Vidal Giné, alc...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat