OFICINA
VIRTUAL

Perfil del contractant


04-04-2017
Anunci d'adjudicació del contracte menor d'obres per a l'enderroc de l'immoble situat al carrer Sant Joan, núm 19, de Balaguer
  EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 278/2017, de 3 d’abril, s’adjudica el contracte menor d’obres per a l’enderroc de l’immoble situat al carrer Sant Joan, núm. 19, de Balaguer, a l’empresa B.BIOSCA, SL, NIF B25250598, amb domicili al c. Jaume II, 9 bis altell 1, de Lleida, per import de 30.171,60€ i 6.336,04€. ...    [ llegir més ]


03-03-2017
Acta de la mesa de contractació obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
  Reunits al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balaguer, el dia 2 de març de 2017 a les 11.15h es constitueix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, formada per: Jordi Ignasi V...    [ llegir més ]


27-02-2017
Anunci de la composició de la Mesa de contractació per a l’adjudicació de l’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 166/2017, de 27 de febrer, s’estableix per al contracte d’obra condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, la composició de la Mesa de contractació que s’indica a continuació: - Jordi Ignasi Vidal Giné, alc...    [ llegir més ]


25-01-2017
Anunci d’adjudicació del contracte menor per a les obres d’emergència d’arranjament de camins de Balaguer
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1104/2017, de 30 de desembre, s’adjudica el contracte menor d’obres d’emergència, a conseqüència dels aiguats del dia 23 de setembre de 2016,  per a l’arranjament de camins de Balaguer: Vinya dels Frares, Creu Trencada, Segona Marrada i Barranc dels Rucs, a l’empresa ACSA, Obras e Infraestru...    [ llegir més ]


18-01-2017
Anunci de convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer al Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaça Mercadal, de Balaguer
ANUNCI D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 1096/2016, de 30 de desembre, a través d’aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació de les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram al carrer Barrinou, tram comprès entre el carrer Ponent i la plaç...    [ llegir més ]


11-01-2017
Anunci d’adjudicació del contracte menor per a l’obra treballs pendents impermeabilització dipòsit del Secà
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 1095/2016, de 30 de desembre, s’adjudica el contracte menor per a l’obra treballs pendents impermeabilització dipòsit del Secà, a l’empresa SATAC, SL, NIF B25267774, per import de 46.952,29€ i 9.859,98€ d’IVA. Balaguer, 5 de gener de 2017 L’alcalde Signat.- Jordi Ignasi...    [ llegir més ]


16-12-2016
Anunci d’adjudicació i formalització del contracte d’obres al cementiri municipal
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 994/2016, d’1 de desembre, s’adjudica el contracte d’obres, procediment obert i tramitació urgent, per a les actuacions: - “Obres de consolidació del cementiri municipal amb l’execució de l’estructura i altres del sector B (1) de la fase III” i - “Obres de construcci&oa...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat