Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Anunci de la suplència dels membres titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia núm. 850/2017, de 18 de setembre, s’estableix la suplència que dessota es relaciona dels titulars de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de reparació de les patologies aparegudes en l’estructura del Pont Nou de Balaguer:

DISPOSO:

Primer.- Establir en el supòsit de vacant, absència, malaltia o una altra causa justificada que impedeixi l’assistència a la reunió dels titulars de la Mesa per a l’adjudicació del contracte referenciat, la suplència següent:

• President, Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de l’Ajuntament de Balaguer.
Suplent :Ester Guarné Tanyà, regidora de l’Ajuntament de Balaguer.

• Vocals:
Titular: Gerard Torres Viola, regidor de l’Ajuntament de Balaguer.
Suplent: Carlos Garcia Gómez, regidor de l’Ajuntament de Balaguer.

Titular: Carles Mateu Molins, regidor de l’Ajuntament de Balaguer.
Suplent: Josep Maria Colea Garcia, regidor de l’Ajuntament de Balaguer.

Titular: Montserrat Guans Ros, interventora de l’Ajuntament de Balaguer.
Suplent: Marta Vallverdú Martínez, funcionària de l’Ajuntament de Balaguer.

Titular: Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer.
Suplent: Teresa Viola Solé, funcionària de l’Ajuntament de Balaguer.

• Secretari: Víctor Peguera Farrero, funcionari de l’Ajuntament de Balaguer
Suplent: M. Antonieta Valls Melendres, funcionària de l’Ajuntament de Balaguer.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i publicar la resolució al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Balaguer.


Balaguer, 19 de setembre de 2017

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 19-09-2017

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat