Personatges

FRANCESC BORRAS (1891 - 1968)

Pintura Francesc Borrs

En Francesc Borràs i Farràs neix el 27 de març de 1891 a la plaça de Sant Salvador , de la ciutat. 

De ben petit li agradava el dibuix i els seus pares van decidir que desenvolupés la carrera artística , però en aquella època la ciutat de Lleida no gaudia d’un estructura que li permetés posteriorment dedicar-s’hi professionalment. Existien acadèmies particulars d’algun pintor però això no li satisfeia.
No li quedava més remei que anar a estudiar a Barcelona o bé a Madrid.

La família de Francesc Borràs optà per anar a Barcelona, i costejant el seu oncle les despeses pel trasllat i la residència, aparegué inscrit l’any 1907 a l’Escola de Llotja de Barcelona.

L’any 1908 la Diputació Provincial de Lleida atorgà a Francesc Borràs una pensió per continuar els estudis a Llotja.

Dels seus anys d’estudi a Llotja Francesc Borràs en tregué l’aprenentatge pràctic de llur ofici, sense un interès especial per la teoria, ni per la relació activa amb els seus companys de promoció.

L’any 1909 la Diputació de Lleida li tornà a concedir una pensió per tal de continuar els estudis a Llotja i aquell any va opositar per anar becat a l’estranger.

En Francesc Borràs era un pintor de naixement, amb grans condicions, i facilitat per la pintura. Tenia un estil semblant a Velàzquez, i pintava amb molta traça, tècnica i rapidesa. Era un home espontani, de pintura fresca i pinzellada fàcil que dominava el dibuix i el color.

D’aquesta primera època de formació i aprenentatge són les obres més significatives de la seva trajectòria artística.  Obres com: La Gitana, L’Ermità, i Els Borratxos.

L’any 1912 Francesc Borràs participà ja de la vida artística lleidatana amb la presència de la seva obra.
L’any 1914, rebé una altra pensió de la Diputació i viatjà a Itàlia, on entrà en contacte directe amb els clàssics, dels quals més endavant en faria còpies a l’oli.
L’any 1915 intentà establir-se a Barcelona, però les dificultats l’obliguen a retornar a Balaguer. 

Desprès, marxà a Andorra i tornà a Agramunt, amb uns parents, on començà una altra etapa pictòrica molt important, i coneix a Manuela Biel amb la qual es casarà després i li donarà una filla.

Passà una època on compartí la creativitat artística amb la fotografia i el disseny de treballs gràfics . Posteriorment, pintà una sèrie de retrats asseguts més realistes, amb la inclusió d’elements de natures mortes, i amb records encara de la seva etapa pictòrica: “Nen amb pebrots i meló”, “Nen de la mangrana” i “Dona vella tallant pa”.

Durant aquests anys va treballant en la seva obra i presentant-se en diferents concursos que es realitzaven a la ciutat de Lleida, quedant el seu nom palés en l’actualitat del panorama pictòric lleidatà de postguerra ... 

D’ençà d’aquests anys, la seva obra s’inclou en diversos apartats conceptuals i formals que permeten fer-ne divisions: Per un costat, les obres costumistes i els paisatges urbans de Balaguer, i per l’altre, els retrats i les natures mortes. 

Francesc Borràs continuà pintant motius de la ciutat: la plaça del pou i el tema del mercat esdevenen el centre d’atenció més personal del seu estil pictòric.

L’any 1947 li ofereixen fer una exposició en unes conegudes gal-leries de Barcelona i la premsa comença a donar-lo a conèixer ja que va sorprendre la seva obra per la diversitat de concepte, però aquest any mateix un terrible succès acabà de tancar la vida de relacions del pintor, la seva filla morí a l’edat de 19 anys ... fet que li trasbalsà la vida i el convertí en un home tancat, endinsat en el seu treball i aïllat dels contactes artístics.

Continuà en la seva obra amb un canvi d’estil i visqué en l’austeritat fins que morí a Balaguer l’any 1968.

Pintura Francesc BorrsPintura Francesc Borrs