AJUNTAMENT
BALAGUER

Activació Javascript al navegador

Internet Explorer (fins a la versió 7)
1. Fer clic a Eines (Herramientas), després a Opcions d'Internet.
2. Fer clic a la carpeta de Seguretat.
3. Fer clic al botó Nivell personalitzat.
4. Anar a la selecció Automatització.
5. Seleccionar Activar a Automatització dels subprogrames de Java, Permetre operacions d'enganxat per mitjà d'una seqüencia de comandaments y Seqüències de comandaments Activex.
6. Fer clic a Acceptar.

Internet Explorer (a partir de la versió 7)
1. Fer clic a Eines (Herramientas), després a Opcions d'Internet.
2. Fer clic a la carpeta de Seguretat.
3. Fer clic al botó Nivell Personalitzat.
4. A la secció Automatització, seleccionar 'habilitar' als següents subprogrames: 'Active Scripting' i 'Automatització dels applets de Java'.
5. Fer clic als dos Acceptar.

Mozilla Firefox
1. Fer clic a Eines (Herramientas), després a Opcions.
2. Fer clic a Contingut i seleccionar la casella 'Activar Javascript'.
3. Fer clic a Acceptar.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat