Sol·licitud genèrica

Descripció

Aquest model d'imprès de sol·licitud genèrica, es pot utilitzar per la presentació de qualsevol petició que es vulgui adreçar a l’Institut Municipal Progrés i Cultura, sempre i quan la petició no correspongui a un tràmit específic, que ja existeixi i en el qual figuri un model normalitzat de sol·licitud.
Si el que vol fer és un suggeriment o una queixa, cal utilitzar el model específic (model suggeriment o queixa)


Qui ho pot presentar?

Qualsevol persona física o jurídica.
Per tal de poder donar curs a la sol·licitud, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà necessari que la persona sol·licitant faciliti la seva identificació, un lloc de notificació, el motiu detallat, reflectint amb claredat la seva petició, indicant també la data i signant la petició. En cas contrari no es podrà tramitar la seva petició.


Com és pot presentar?

Tramitar presencialment: Oficines de l'Impic, al carrer d'Àngel Guimerà, 3 de Balaguer de dilluns a divendres de 08.00h. a 15.00h.

Tramitar per correu postal: Omplir el formulari i juntament amb una copia del DNI, enviar-ho a les oficines de l'Impic, al carrer d'Àngel Guimerà, 3 de Balaguer

Tramitar online per internet omplint la sol·licitud

Tramitar per email adjuntant sol·licitud: administracio@impic.cat


Confidencialitat de les dades

Les dades proporcionades pels ciutadans no es destinaran a altres finalitats, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 12 de setembre). L'usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 12 de desembre) sol·licitant-ho:


Personalment o per correu postal adjuntant copia del NIF, al Carrer d'Àngel Guimerà, 3 de Balaguer
Tràmit en linia mitjançant sol·licitud amb identificador idcat.
Mitjançant correu electrònic administracio@impic.cat adjuntant copia del NIF