Àrea de promoció econòmica i ocupació


Ubicació: Centre d'Empreses Innovadores - CEI Balaguer

Adreça: c/ Sant Pere, 1 - 25600 Balaguer

Telèfon: 973 445 884

Correu electrònic: info_cei@balaguer.catEl Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer acull l'Àrea de promoció econòmica i ocupació de la Paeria de Balaguer, que té aquests objectius:

• Planificar i dur a terme accions de desenvolupament local i promoció econòmica

• Mantenir una interlocució permanent amb els sectors i agents econòmics locals

• Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura empresarial col·laborativa

• Acollir i impulsar nous projectes empresarials i professionals

• Fer prospecció empresarial a fi de conèixer les necessitats de personal de les nostres empreses i els perfils professionals més demandats

• Assessorar i acompanyar les persones en el procés de recerca de feina i en la millora de la seva ocupabilitat, aportant informació, eines i recursos que responguin a les necessitats de les empreses locals.

• Dur a terme accions de formació adreçades al teixit econòmic local