Inscripció al Directori empresarial, comercial i de serveis de Balaguer


Què és el Directori empresarial, comercial i de serveis de Balaguer?

Balaguer té molt per oferir. Concretament, a nivell comercial, empresarial i de serveis, té una diversitat i una qualitat que hem de posar en valor. El Directori que impulsa la Paeria té aquest objectiu: donar a conèixer de forma ordenada i atractiva i de la manera més accessible i exhaustiva possible l'àmplia oferta comercial i de serveis de la ciutat i la seva diversitat empresarial, a més d’uns sectors primari i industrial sovint poc valorats.

El Directori empresarial, comercial i de serveis de Balaguer és un servei online totalment gratuït, que ofereix a tots els agents econòmics de la ciutat, amb independència de l’activitat que realitzin, la possibilitat d’anunciar-s’hi, i donar així a conèixer els seus serveis i/o productes de forma ràpida i senzilla sobre el mapa de la ciutat.

Fa temps que la Paeria de Balaguer treballa en l’elaboració d’aquest Directori però en uns moments com els actuals en què, més que mai, cal posar en valor el comerç i els serveis de proximitat, el Directori ens pot ser particularment útil: els nostres ciutadans, els nostres clients no poden passejar pels carrers, veure aparadors o entrar als nostres negocis, però podran visitar virtualment els nostres establiments a través del Directori online de la Paeria i, si cal, podran contactar-los.Nom de l'empresa:
Responsable (indicant posició a l'empresa):
Tipus:
Logo:
Descripció:
Pàgina web:
Correu electrònic:
Servei de venta online: Sí     No
Facebook:
Instagram:
Linkedin:
Twitter:
Altres formes de contacte (Whatsapp,...):
Adreça:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Paraules clau:
Foto 1:
Foto 2:


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Directori empresarial municipal” de l’Ajuntament de Balaguer, situat a la plaça Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat és la gestió d’un directori empresarial municipal de Balaguer, l’enviament d’informació i d’activitats per part de l’Ajuntament i la difusió de les activitats i del directori a través del web de l’Ajuntament i, en concret, la difusió pública del directori a través del web de l’Ajuntament, que afectarà a les següents dades: nom de l’empresa, responsable (indicant posició a l’empresa), tipus, logotip, descripció, pàgina web, correu electrònic, servei de venta online, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, altres formes de contacte (Whatsapp, etc.), adreça, codi postal, població, telèfon, telèfon mòbil, paraules clau i fotografies que l’interessat adjunti. El tractament de dades queda legitimat amb l’atorgament per part de l’interessat del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals en virtut de l’art. 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades. Les dades es publicaran al web de l’Ajuntament de Balaguer. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament, sol•licitar-ne la limitació i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@balaguer.cat

Document de protecció de dades

De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.