Obertura comerç dies festius

3 de gener de 2021
2 de maig de 2021
4 de juliol de 2021
1 i 28 de novembre de 2021
5, 6, 8, 12 i 19 de desembre de 2021