Plans de foment territorial del turisme

Potenciar el turisme a la ciutat de Balaguer és una de les prioritats de l'actual equip de govern. D'acord amb això, l'Ajuntament de Balaguer va sol·licitar una subvenció de 314.538,13€ al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del projecte de Millora de l'accessibilitat del turisme cultural a la Balaguer Medieval, en el marc de l'Ordre EMO/145/2016, de 3 de juny, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es feia pública la convocatòria per a l'any 2016.

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució del 18 de novembre de 2016, va atorgar la subvenció sol·licitada a l'Ajuntament de Balaguer. Dins el projecte de Millora de l'accessibilitat del turisme cultural a la Balaguer Medieval s'han executat les següents actuacions:

  • Millora de l'accés a Santa Maria a través del C/ Botera-Porta de Gel i C/ Santa Maria.
  • Itinerari Santa Maria a través de la Reguereta - Plaça Sant Salvador.
  • Adequació de la sagristia de Santa Maria com a nou punt d'informació - edifici mudèjar.
  • Millora de la il·luminació de la muralla gòtica ubicada a l'entorn de l'església de Santa Maria.
  • Millora de la recepció del museu i oficina de turisme.
  • Millora de l'accessibilitat turística al museu.
  • Senyalització turística i urbana a la ciutat.
  • Adequació d'un espai per autocaravanes a la ciutat.

L'execució d'aquest projecte, juntament amb la resta d'actuacions que està executant l'Ajuntament en el marc de la conservació i millora del patrimoni històric i cultural de la ciutat, ha de permetre incrementar el nombre de visitants de Balaguer i posar en valor aquest patrimoni històric i cultural del que disposem.PROJECTES: