Preinscripcions 2021 - 2022


Per qualsevol dubte o aclariment: administracio@impic.cat

- Oferta educativa

- Consulta els centres educatius
 

 

EDUCACIÓ INFANTIL DE 3 A 6 ANYS

•    Calendari: Del 15 al 24 de març
•    Respostes abans de la preinscripció
•    Prepara la documentació
•    Sol·licitud de preinscripció

 

EDUCACIÓ PRIMARIA DE 6 A 12 ANYS

•    Calendari: Del 15 al 24 de març
•    Prepara la documentació
•    Sol·licitud de preinscripció
•    Documentació i criteris de prioritat

 

EDUCACIÓ ESO (Educació secundaria obligatoria)

•    Calendari: Del 17 al 24 de març
•    Prepara la documentació
•    Sol·licitud de preinscripció
•    Documentació i criteris de prioritat

 

BATXILLERAT

•    Calendari: de l’11 al 17 de maig
•    Prepara la documentació
•    Sol·licitud de preinscripció
•    Documentació i criteris de prioritat

 

Educació infantil (primer cicle) Llars d'infants Municipals Balaguer
•    Quadríptic de presentació
•    Calendari
•    Bases i criteris de prioritat
•    Formulari d'inscripció: del 21 al 31 de maig de 2021
•    Documentació a adjuntar
•    Ordenança municipal i preus

 

Escola Municipal de Música de Balaguer
•    Calendari
•    Bases i criteris de prioritat
•    Formulari de preinscripció (tancat)
•    Ordenança municipal i preus

 

La Xemeneia Espai de Dansa de Balaguer
•    Calendari
•    Bases i criteris de prioritat
•    Formulari d'inscripció
•    Documentació a adjuntar
•    Ordenança municipal i preus