Enfeina't

En el marc del programa ENFEINA’T, l’Ajuntament de Balaguer duu a terme la Rehabilitació d’edificis plurifamiliars de titularitat municipal  per a destinar-los a ús social.

 

ACCIONS QUE OFEREIX EL PROGRAMA:

-        Contractació laboral

-        Acompanyament durant la contractació i per a la inserció en el mercat de treball ordinari a la finalització del contracte.

 

ADREÇAT A:

-        Persones en situació de desocupació de llarga durada

 

DURADA: desembre 2018 - febrer 2020.