Àrea d'igualtat

L'àrea d'igualtat és un departament dependent de la Paeria de Balaguer amb els següents objectius principals:

  • Vetllar per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la Paeria de Balaguer i fomentar-ne la transversalitat.
  • Treballar per fer efectiva la igualtat entre dones i homes així com per contribuir a erradicar qualsevol tipus de discriminació i/o violència per raó de sexe, gènere o identitat sexual així com per motius LGTBIQ+ fòbics.
  • Treballar per fomentar les relacions basades amb el respecte cap un mateix i cap als altres.

Documentació elaborada


Accions locals concretes

  • Informe “marxa exploratòria en l’entorn d’oci nocturn i espai públic de Balaguer. (juny del 2019)
  • Diagnosi de les violències sexuals en espais d’oci de Balaguer (12 de desembre del 2019)
  • Pla d’acció municipal 2020
ÀREA D'IGUALTAT

Paeria de Balaguer
Plaça Mercadal, 1, 25600 Balaguer
973 445 200
imor@balaguer.cat