Inscripció Art Estiu 2021

Art Estiu pretén reunir totes aquelles activitats artístiques i culturals que molts infants ja realitzen durant el curs fora de l’escola per tal de potenciar encara més aquestes disciplines, cercant la part més lúdica de cadascuna d’elles. Així doncs a partir d’un centre d’interès que anirà guiant les diferents activitats es treballaran, entre d’altres: les arts plàstiques, el teatre, la dansa i les arts del moviment, la descoberta de la ciutat i el seu entorn. Art Estiu és un conjunt d’activitats culturals, artístiques i de lleure adaptades al nou context d’emergència sanitària i a les necessitats de les famílies, vetllant sempre pel compliment de les mesures d’higiene i seguretat que s’exigeixen en cada moment.

Dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys (que hagin cursat de 1r a 6è de Primària).

Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Hora d'acollida: de 8.00h a 9.00h

Accés: porta d’entrada del Portalet (part posterior de l’edifici de la Biblioteca)

S'admetran inscripcions fins a les 9.00h del dijous anterior del començament de cada setmana, sempre que hi hagi places lliures.

No es considerarà feta la inscripció fins que s'hagi fet el pagament online mitjançant passarel·la segura amb el TPV virtual.

Els infants amb necessitats especials han de fer la inscripció per a qualsevol dels torns o setmanes, abans del 18 de juny de 2021.
El número de places reservades per a infants amb necessitats especials anirà a criteri de la direcció de les estades a les que s’inscriu.

SETMANA 1 (28 juny - 2 juliol)    7 de 40 places
SETMANA 2 (5 juliol - 9 juliol)    0 de 40 places
SETMANA 3 (12 juliol - 16 juliol)    3 de 40 places
SETMANA 4 (19 juliol - 23 juliol)    11 de 40 places
SETMANA 5 (26 juliol - 30 juliol)    18 de 40 placesPare / mare / tutor/a
Si no pot marxar sol a casa, indicar la persona autoritzada a recollir-lo

En cas de no indicar cap persona, entenem que pot marxar sol/a

Documents a adjuntar
  • Tarja sanitària
  • Calendari vacunes
  • En cas de nombrosa o monoparental, carnet
Preu total:


El pagament s'efectuarà exclusivament amb targeta de crèdit / dèbit

Els retorns, devolucions i cancel·lacions es regiran per l'article 221 de la Llei General Tributària 58/2003.