Sol·licitud d'inscripció a La Xemeneia - EDMC

Inscripcions 2022/23

DADES DE L'ALUMNE

DADES DELS PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL
(només per a menors d’edat)

DISCIPLINA
(Indiqueu la disciplina i les hores que voleu realitzar)

SEINI I (P3): 1h

SEINI II (P4 – P5): 1h      2h

Dansa Clàssica: 1h      1.5h      2h      3h

Dansa Moderna / Contemporània: 1h      1.5h      2h      3h

Dansa Urbana / Hip – hop: 1h

Dansa LaX Moviment / Gym: 1h      2h

Salsa / Balls de Saló / Lindy Hop: 1h      2h

Família nombrosa o monoparental?

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE


DOCUMENTS A ADJUNTAR

  • DNI del pare/mare/tutor/a legal o del propi alumne si és major d'edat
  • Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas
  • Document acreditatiu número de compte (extracte bancari, còpia rebut, certificat online, etc.)
  • Targeta sanitària de l'alumne
De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Accepto