Sol·licitud de matrícula a l'Escola Municipal de Música
Curs 2022-2023


Dades de l'alumne

Dades dels pare/mare / tutor/a
(només per menors d'edat)

Dades acadèmiques

Curs de llenguatge: *En cas de ser major de 8 anys es realitzarà una prova de nivell
Especialitat instrumental (en cas que sigui el primer any d'instrument, cal escollir-ne 3, per ordre de preferència)