Inscripció al concurs de pessebres 2021

Per fer la inscripció s’haurà d’omplir aquest formulari enviant un vídeo de durada màxima de 30 segons, on es visualitzi tot el pessebre i també ha de ser publicat a instagram amb el hashtag #pessebrebalaguer i etiquetar-nos @Balaguerjove fins el 21 de desembre de 2021.
Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de menor d'edat)

Adjunteu el vídeo en un Wetranfer a joventut@impic.cat, amb aquesta referència com a missatge: 614222