Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques de Balaguer


Dades de l'alumne/a

Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.


Nom:
Cognoms:
NIF:
Sexe:
Nen       Nena       *
Adreça:
Municipi:
Codi postal:
Telèfons de contacte:
*   
Correu electrònic:
Data de naixement:
(dd/mm/aaaa) *
Tarja sanitària:
Nacionalitat:
Curs que es matricula:
P0       P1       P2
Llengues que entén:
Català       Castellà       Cap de les dues


Dades del pare/mare / tutor/a

PARE - nom i cognoms:
NIF
NIE
MARE - nom i cognoms:
NIF
NIE
En cas de monoparentals i/o altres situacions que només hi hagi un tutor repetir el mateix tutor als dos llocs i afegir nota a observacions.
Observacions:


Necessitats educatives especials:
Si       No      
Preferència de centre:
Patufet       Putxinel·lis      


Criteris de puntuació

Empadronament pare:
Si       No
Empadronament mare:
Si       No
Pare no empadronat però treballa a Balaguer i ho certifico:
Si       No
Mare no empadronada però treballa a Balaguer i ho certifico:
Si       No
Germans escolaritzats al centre, que el següent curs continuïn escolaritzats:
Si       No
Família nombrosa i/o monoparental i ho certifico:
Si       No
Discapacitat segons el punt 5 de l'annex i ho certifico:
Si       No
Ajuts econòmics segons el punt 6 de l'annex i ho certifico:
Si       No
Ex alumnes d'algun membre de la unitat familiar:
Si       No
Qui?


Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos, corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars de l’AMPA o de l’escola per que siguin publicades.
Si   
Amb l'acceptació d’aquest document, autoritzo que en cas d’accident o urgència l’escola porti el meu fill/a al centre d’assistència sanitària i a l’Impic a facilitar les dades a l’AMPA de l’escola, per la seva gestió.
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments.
De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.
NFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Accepto


Paeria de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   paeria@impic.cat