Sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques de Balaguer (2021-2022)


Les sol·licituds rebudes fins al 31 de maig entren al procès normal d'inscripció. Les posteriors estaràn subjectes a disponibilitat de places un cop acabat el procés normal d'inscripció.

Dades de l'alumne

Dades del pare/mare / tutor/a

En cas de monoparentals i/o altres situacions que només hi hagi un tutor repetir el mateix tutor als dos llocs i afegir nota a observacions.

Criteris de puntuació

Dades bancàries