IV Premi Ziryab Ciutat de Balaguer

CartellTermini de presentació: 30 de setembre de 2015.

Activitat organitzada conjuntament per Museu de la Noguera, Biblioteca Margarida de Montferrat i Escola Municipal de Música.

IV Premi Narrativa Breu: Adreçat a majors de 17 anys.
Es premiaran 3 obres:
       - 1r premi dotat amb 300 euros.
       - 2n premi dotat amb 150 euros.
       - 3r premi dotat amb 100 euros.
També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en el recull biennal juntament amb les obres premiades. El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.

IV Concurs de composició per a conjunts instrumentals infantils: Adreçat a majors de 17 anys.
Es premiaran 3 obres:
       - 1r premi dotat amb 600 euros
       - 2n premi dotat amb 300 euros
       - 3r premi dotat amb 150euros

També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en el recull biennal juntament amb les obres premiades. El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.

- Antecendents i justificació

- Díptic