Llars d'infants municipals

Metodologia


Expressió plàstica, art i creativitat

Llar d'infants

Hàbits d'autonomia i experiència

Llar d'infants

Experimentació, manipulació i descobertes

Llar d'infants

Afecte, seguretat, socialització, protecció i estima

Llar d'infants