Escola Municipal de Música

OFERTA FORMATIVA

A l'escola s’imparteixen 15 especialitats instrumentals diferents (acordió, cant, clarinet, flauta travessera, guitarra, percussió, piano, saxo, trompeta, viola, violí, violoncel, guitarra elèctrica, baix elèctric i trombó), llenguatge i història de la música i disposa, a més, d’àrees de conjunt coral i conjunt instrumental.

Es distingeixen quatre línies que comprenen l’aprenentatge musical no reglat, l’equivalent als dos primers cicles de Grau Professional reglat, l’aula d’educació especial, per a alumnes amb necessitats educatives especials i l’escola d’adults, un mòdul de formació per a alumnes majors de 18 anys en el qual predomina el caràcter lúdic de l’aprenentatge musical.

Els alumnes d'ESO i Batxillerat que cursen música a l'escola poden reduir horari en els seus Instituts de Secundària.

També s'ofereix el programa "Aula Jove", per persones fins a 25 anys que vulguin fer estudis no reglats d'instrument amb possibilitat de formar part dels grups instrumentals i corals de l'escola.


PROGRAMA EDAT NIVELL OBSERVACIONS
Sensibilització 4 Sensi 4 Classes col·lectives d'iniciació a la música. No es treballa instrument.
5 Sensi 5
6 Sensi 6
Iniciació 7 Iniciació Classes col·lectives de llenguatge i individual d'instrument 
Nivell Elemental 8 1r NE Classes col·lectives de llenguatge i conjunt coral i individuals d'instrument.
9 2n NE
10 3r NE Classes col·lectives de llenguatge, conjunt coral, conjunt instrumental o música de cambra i individuals d'instrument.
11 4t NE
1r Cicle de Nivell Professional 12 1r NP Classes col·lectives de llenguatge, conjunt coral, conjunt instrumental o música de cambra i individuals d'instrument.
13 2n NP
2n Cicle de Nivell Professional 14 3r NP Classes col·lectives de llenguatge, història de la música, conjunt instrumental o música de cambra i individuals d'instrument.
15 4t NP
Mòduls no reglats De 12 a 17 De M1 a M4 Classes col·lectives optatives de llenguatge i conjunt instrumental o música de cambra i individuals d'instrument.
Fins a 25 Aula Jove Classes individuals d’instrument, conjunts instrumentals o música de cambra. Llenguatge opcional.
Equivalent al 3r Cicle de Nivell Professional 16 i 17 PC Classes col·lectives de llenguatge, història de la música, conjunt instrumental o música de cambra i individuals d'instrument.
Escola d'adults +18 EA  Classes optatives de llenguatge, conjunt instrumental i instrument individual o col·lectiu.
Aula d'Educació Especial Totes AE Classes integrades de llenguatge i instrument per alumnes amb necessitats educatives especials.
Instruments Totes Tots Clarinet, flauta travessera, saxòfon, trompeta, violí, viola, violoncel, guitarra clàssica, percussió, piano, guitarra elèctrica, baix elèctric, trombó, acordió i cant