Pla Municipal de Dinàmica Educativa

Què és el Pla Municipal de Dinàmica Educativa?

El Pla Municipal de Dinàmica Educativa està format per activitats vinculades al currículum, que permeten als infants i joves conèixer el seu entorn més proper i participar en projectes culturals, esportius, de promoció de conductes saludables, d'educació ambiental, etc., que fomentes l'esperit cívic i valors com ara la solidaritat i el civisme amb una clara intencionalitat educativa. Aquestes activitats estan impulsades i coordinades des de diferents serveis municipals, el Servei Educatiu de la Noguera, i es dissenyen a partir de recursos de que disposa el propi municipi (museus, biblioteca, festes i tradicions arrelades al territori, etc.) entenent la ciutat com un agent educador de primer ordre.


A qui va adreçat el Pla Municipal de Dinàmica Educativa?

Va adreçat a tots els centres d'educació infantil, primària i secundària de Balaguer. La regidoria d'ensenyament de l'ajuntament de Balaguer és l'encarregada de recopilar les propostes que dissenyen els diferents departaments municipals per tal d'agrupar-les sota un mateix paraigües i poder-les ofertar als centres educatius amb l'objectiu que els equips docents puguin decidir quines propostes els interessa incloure en la seva programació anual de curs.

Any 2017 30 anys de Pla Municipal de Dinàmica Educativa a Balaguer