Ordre del dia del Ple extraordinari del 17-12-2021

Expedient núm.: PLE/2021/15
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «Nomenament fill adoptiu de la ciutat de Balaguer del senyor Lluís Cortés Cava»
Data i hora: 17 / de desembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient 1283/2021. Nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de Balaguer el senyor Lluís Cortés Cava

 

B) Activitat de control

2. No n'hi ha.

 

C) Precs i preguntes

3. No n'hi ha.

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER